Tổng quan các chủ đề

 • Thông tin chung

  Trong chương trình này, chúng tôi sẽ xây dựng một số bài ôn tập các kiến thức tiếng Anh cơ bản, đồng thời tư vấn một số kỹ thuật làm bài phù hợp.
  Bài thi môn tiếng Anh thường có 50 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn và thí sinh phải hoàn thành trong thời gian là 60 phút. Thứ tự các câu trong từng mã đề có thể khác nhau, nhưng tựu chung thì một bài thi thường kiểm tra các kiến thức và kỹ năng tương ứng các bài tập sau:
  - Ngữ âm
  - Ngữ pháp
  - Từ vựng
  - Giao tiếp đơn giản
  - Đọc hiểu

  * Các bài tập trắc nghiệm cần đăng ký tài khoản đăng nhập. Nếu bạn chưa đăng ký được tài khoản thì có thể sử dụng tài khoản demo sau đây:

  Username: ontap

  Password: hanu2020 • Bài 1

  Bài 1 - Ngữ âm

  Các bạn hãy xem phần hướng dẫn qua clip sau (hãy bấm nút Play để bắt đầu):


  Và các bạn vào làm bài tập luyện phía dưới đây:

 • Bài 2

  Bài 2. Ngữ pháp

  Các bạn hãy xem phần hướng dẫn qua clip sau (hãy bấm nút Play để bắt đầu):


  Và các bạn vào làm bài tập luyện phía dưới đây:


 • Bài 3

  Bài 3. Từ vựng

  Các bạn hãy xem phần hướng dẫn qua clip sau (hãy bấm nút Play để bắt đầu):


  Và các bạn vào làm bài tập luyện phía dưới đây:


 • Bài 4

  Bài 4. Giao tiếp đơn giản

  Các bạn hãy xem phần hướng dẫn qua clip sau (hãy bấm nút Play để bắt đầu):


  Và các bạn vào làm bài tập luyện phía dưới đây:


 • Bài 5

  Bài 5. Đọc hiểu điền khuyết

  Các bạn hãy xem phần hướng dẫn qua clip sau (hãy bấm nút Play để bắt đầu):


  Và các bạn vào làm bài tập luyện phía dưới đây:


 • Bài 6

  Bài 6 - Đọc hiểu

  Các bạn hãy xem phần hướng dẫn qua clip sau (hãy bấm nút Play để bắt đầu):


  Và các bạn vào làm bài tập luyện phía dưới đây:

 • Bài 6 (phần 2)

  Bài 6. Phần 2

  Các bạn hãy xem phần hướng dẫn qua clip sau (hãy bấm nút Play để bắt đầu):


  Và các bạn vào làm bài tập luyện phía dưới đây:


 • Bài 7

  Bài 7. Viết

  Các bạn hãy xem phần hướng dẫn qua clip sau (hãy bấm nút Play để bắt đầu):


  ...

 • Bài 8

  Bài 8. Tổng hợp

  Các bạn hãy xem phần hướng dẫn qua clip sau (hãy bấm nút Play để bắt đầu):


  ...